Cách thức đặt hàng

Quý khách có thể đặt hàng một cách dễ dàng thông qua:

Phương thức thanh toán

Thiết bị cơ bản sử dụng trong đo đạc thực địa theo QCXDVN 09:2010

STT Thiết bị Điểm đo đạc Lời khuyên
1 Máy đo gió Ví dụ : cửa vào bộ lọc khí AHU Bố trí X-điểm đo cần thiết Nên đặt thiết bị song song với bề mặt cần đo và giá trị vận tốc gió trung bình được xác định bằng cách đo tại nhiều điểm khác nhau
2 Máy đo độ ẩm Giá trị độ ẩm trung bình được xác định bằng cách đo tại nhiều điểm khác nhau
3 Máy đo nhiệt độ Giá trị nhiệt độ trung bình được xác định bằng cách đo tại nhiều điểm khác nhau
4 Lux kế Lựa chọn vài điểm khác nhau trong phòng như hướng trực tiếp bên dưới đèn, trên mặt bàn, gần máy tính, cạnh cửa sổ… Tất cả phép đo cần phải được thực hiện tại mặt bằng làm việc Đặt phần cảm biến quang của lux kế trực tiếp lên bề mặt nơi làm việc và đo tại nhiều điểm khác nhau trong phòng
5 Kim đo dòng điện (để đo

điện dẫn qua dây)

Kẹp xung quanh vỏ dây điện nhưng không để cho vật khác che chắn. Nếu phải đo dây dẫn trần thì phải tuân theo hướng dẫn của kỹ sư trưởng Không được để khe không khí giữa hai hàm kẹp của kềm để tạo mạch điện kín
6 Bộ ghi dữ liệu Như trên Như trên
7 Cảm ứng CO2 Để đo lượng CO2 từ dòng khí hồi về (AHU)
8 Bộ phân tích khí thải Nồi hơi, ống thải khí Để xác định thành phần khói thải và không khí thừa trong lò hơi