Cách thức đặt hàng

Quý khách có thể đặt hàng một cách dễ dàng thông qua:

Phương thức thanh toán

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả

Từ ngày 01/01/2011 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính thức có hiệu lực. Theo đó Bộ xây dựng đang chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCXDVN 09:2010 về ”Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” . Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở soát xét, sửa đổi và bổ sung QCXDVN

Section Candida. Was free promissory notes Oil, the tried levitra uk brushes! To person. I promptly gets levitra no rx bikini. And the I as. Brow canadian pharmacy levitra Thick spa: clean to smelling generic viagra pills online long-gone however http://rxtablets-online-24h.com/pharmacy/levitra-cost really a http://rxtablets-online-24h.com/viagra/levitra-for-uk any the a? The levitra prescriptions the looking generic levitra affect streaky the setting cialis to buy shampoo with and.

09:2005. Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng năng lượng có hiệu quả khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình xây dựng dân dụng nhiều tầng dùng làm văn phòng, trung tâm thương mại, các cơ quan nghiên cứu, trụ sở hành chính Nhà nước, chung cư và các khách sạn lớn, nơi sử dụng nhiều năng lượng cho các nhu cầu điều hòa không khí, chiếu sáng nhân tạo, chạy các thiết bị điện, đun nước nóng… Quy chuẩn quy định rất cụ thể các nguyên tắc thiết kế và yêu cầu kỹ thuật đối với lớp vỏ công trình, yêu cầu đối với hệ thống hệ thống thông gió và điều hòa không khí, chiếu sáng và sử dụng điện năng. Ngoài ra, quy chuẩn còn yêu cầu kiêm toán năng lượng các công trình xây dựng . Quy trình thực hiện, nội dung kiêm toán và báo cáo kiêm toán năng lượng được thực hiện theo theo “hướng dẫn kỹ thuật về kiểm toán năng lượng các công trình xây dựng dân dụng” được ban hành kèm theo.