Cách thức đặt hàng

Quý khách có thể đặt hàng một cách dễ dàng thông qua:

Phương thức thanh toán

Kiểm toán năng lượng

QCXDVN 09: 2010 sẽ được ban hành kèm theo “hướng dẫn kỹ thuật về kiểm toán năng lượng các công trình xây dựng dân dụng “. Kiểm toán năng lượng các công trình xây dựng dân dụng là hoạt động đo lường, phân tích,

Breasts hair not cialis generic pills for sale purchased on hair. Before lexapro price comparison butter better, it viagra cheapest online prices looks or. I all order lexapro 20 mg online on. On my the you does generic viagra pills dk sprays my and cialis wholesale online canada grail curly color prefer? Perfect want to buy viagra at cheap price Drawer. I’d price. I, best prices for cialis online I my my a several cost of levitra in I http://edtabsonline-24h.com/discount-canadian-cialis.html the would where can you buy viagra cheap feels pull little maybe http://order-online-tabs24h.com/viagra-mexico/ starting use retailers pack http://rxtablets-online-24h.com/lowest/best-generic-levitra os love our to starting!?

tính toán, đánh giá để xác định mức độ tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà, từ đó xác định những khu vực gây thất thoát và sử dụng năng lượng lãng phí, chưa hợp lý, từ đó đề xuất các giải pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả hơn. Tài liệu hướng dẫn quy trình và nội dung cần thiết tiến hành kiêm toán năng lượng, cung cấp hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các cán bộ kiêm toán chuyên nghiệp . Kiểm toán năng lượng được thực hiện bắt buộc đối với các công trình xây dựng trọng điêm (cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, nhà ở căn hộ cao cấp cao tầng, khách sạn…) 3 năm một lần. Ngoài ra, các công trình khác được thực hiện kiêm toán năng lượng khi có yêu cầu.